Posts

Showing posts from July, 2012

The Olive Culture and Peace

Image
Duygu shared a  blog called Olive Tree Culture and Peace Culture about a project that ran in Tunisia. The Euro-mediterranean Youth Exchange program brought together participants from European and Mediterranean countries for a 10 day workshop. They lived together and used olive as a theme  towards peace.  See more about the project at http://culture-olivier-paix.blogspot.com/.


''    The project “Culture of Olive Trees . . . Culture of Peace“ turns these perspectives of unity and peace into reality, by encouraging European and North African youth while working, living and sharing their ways of life together in a serene and productive environment.   ''

Zeytincinin Görüşleri

''Bu çalışmanın geçen yıl da yapıldı, oğlum tamamına ben bir bölümüne katılabildim ve çok da yararlandım. Yanlızca zeytini öğretmiyorlar çevre-tarih- kültürel ve  tüm yönleriyle ele alınan konu serbest (liberal education yöntemi)edinilen bilgiler ile katılımcılara aktarılıyor. Verilen bilgilere katılmazsanız görüşleriniz açıklayıp tartışabiliyorsunuz. İşlerim nedeniyle bu yıl katılamadım, keşke katılabilseydim.'' 

Zeytinyağının anayurdu Amerika olabilir mi? (foçafoça, Nurdan Çakır Tezgin)

Image
''Zeytinin anayurdu Amerika olabilir mi? 
Konumuz zeytinyaðý ve zeytin hukuku…

Foça’daki büyük zeytin üreticilerinin hemen hemen tamamýnýn hazýr bulunduðu “Zeytin Hukuku’’ konferansýndaydým bugün… Konferans, bu yýl ikincisinin yapýldýðý “Ege’de Atölye” kapsamýnda Prof. Virginia Brown Keyder tarafýndan gerçekleþtirildi.

Dünyanýn çeþitli yerlerinden bilim insanlarýný ve öðrenme meraklýlarýný buluþturan Ege’de Atölye, “Zeytin diyarýnda zeytin hukuku konferansý” ile 2012 yýlý itibarýyla konu olarak deðiþen zeytin ve zeytinyaðý standartlarýna odaklandý.

Prof. Virginia Brown Keyder’in konferansýna gelirken kafamda beliren “zeytin hukuku” söylemi tamamen romantizm dolu bir Anadolu duygusallýðýydý. Bilindiði üzere antik çaðlardan günümüze yararlý ve kutsal saydýðýmýz zeytin aðacýnýn dünyaya yayýlma noktasý yukarý Mezopotamya yani Anadolu’dur. Zeytin hukukundan söz edilecekse, sandým ki tarihsel geçmiþ kurcalanýp, zeytinin coðrafi özelliði çerçevesinde Anadolu’ya ve Akdeniz havzasýna ait …

Zeytinyağlı Yiyemem Aman ... (çünkü Amerika'lılar istemiyor ?!)

Zeytinyağlı yiyemem türküsüyle google'da karşımıza çıkan onlarca yazının hemen hepsi birbiriyle aynı ve biri dışında hepsi Prof. Kenan Demirkol'a dayanıyor. Bu yazıda 1948-1951 Marshall planı zamanında elindeki mısır stoğunu tüketmeyi amaçlayan Amerika Türkiye'ye yaptığı yardıma karşılık mısırözü yağının yaygınlaştırılması şartını koyuyor. TC devleti de  Muzaffer Sarısözen'e 2 Kasım 1954'te Zeytinyağlı Yiyemem şarkısının sözlerini derlettiriyor. Türkü TRT radyolarında sık sık çalınarak, popülerleştirilmiş ve halk böylece zeytinyağından soğutulup mısırözü yağına alıştırıldığı söyleniyor. 

Beni bu en çok şaşırtan ve üzen, toplu tepkinin sadece kandırana yönelik olması, kimsenin kendinde kusur görmemesi veya aramaması. Demek bizim insanımız, bir türkünün sözleri yüzünden binlerce yıllık kültür mirasını hiçe sayacak kadar saf. Türkünün sözünü sorgulayacak, akıl filtresinden geçirip ''çok saçma, toprağımın nimeti. Zararlı olsa bu topraklarda bu kadar medeniyet ye…